Paddlingsalternativ på Lagaleden

Bolmån är ”hjärtat” i en av Sveriges längre kanotleder - Lagaruten (se kortet). Utmed leden - som börjar vid Slättö kvarn, väster om Värnamo och slutar i havet (Kattegatt) vid Laholm - finns för din disposition många små kanotcampingplatser. Samtliga har toaletter, tältplats och grill med ved (somliga också dricksvatten).

Den rutinerade kanotisten kan forcera hela leden på 2-4 dagar, familjen behöver en vecka för leden i hela dess längd.

Lagaleden – med 170 km paddelvatten - rymmer varierad paddling. Välj mellan å och sjöpaddling eller kombination. Leden går genom Småland och Halland. Från Slättö kvar i norr paddlas söderut i den slingrande (meanderformade) Storån till mäktiga sjön Bolmen, Sveriges 10:e sjö. Bolmen (182 kv.km) kan erbjuda flera dagars paddling – om vädret tillåter. Leden fortsätter med en avstickare västerut, in i sjön Unnen. Sedan söderut från Bolmen in i Bolmån, via sjön Kösen – Nöttja (kanotcentralen)– sjön Exen och så ut i Lagans vatten. Kanotisten passerar orterna Traryd, Strömsnäsbruk, Markaryd, Knäred och Laholm.

Vi har kanotkartor över Lagaleden, en för norra delen: Bolmen, Unnen, Storån, Bolmån (till Nöttja) och södra delen: (från Nöttja) Bolmån, Exen, Lagan, Tovhultssjön, Markarydssjöarna, Hjörneredsjöarna till Laholm och Kattegatt.
Kartorna ger detaljerad information om passager och lägerplatser

”Vindsäker” åpaddling

För den som främst önskar vindoberoende åpaddling i Lagaleden är kanotcentralen i Nöttja ett gott startalternativ. Föredras paddling i storsjön Bolmen eller andra vatten norröver är Piksborg (13 km från kanotcentralen) lämplig startpunkt. Flera alternativ finns, som Dyhult, Odensjö, Önnekvarn, Möllekvarn, Bolmsö, samhället Bolmen, Bolmstad, Tannåker och Sunnaryd (norra Bolmen), Forsheda och Slättö kvarn (Storån). Men också startpunkter söder om (nedströms kanotcentralen) som Traryd, Timsfors, (Råstorp) vid Markaryd.

Några enkla routeförslag

Du väljer själv start och slutpunkter. Bolmåns Kanot rekommenderar dock ett antal startpunkter, till vilka kanotutrustning transporteras.

Enklast är start vid kanotcentralen i Nöttja.

Startalternativ

Bolmån (kanotcentralen i Nöttja) - Traryd
Mest åpaddling / Endagspaddling (eller dag med en övernattning) via Bolmån/Lagan och badsjön Exen. 18 – 20 km.

Bolmån (kanotcentralen - Markaryd (Råstorp)
Mest åpaddling med passage av två mindre sjöar. Varierad paddling, vacker natur. 2-3 dagar.

Bolmån (kanotcentralen) via Markaryd - Hjörnered (Laholm - Kattegat)
Varierad paddling, främst åpaddling i Bolmån/Lagan. Lite utmaningar, badsjöar. 3-5 dagar.

Piksborg - Nöttja - Traryd - Markaryd - Majenfors
Åpaddling, passage av två sjöar (Kösen-Exen), eventuellt passage med kanotvagn av paddlingsriskabla Kvarnagårdsforsen 2-4 dagar.

Sjön Unnen
Start i Dyhult i den långa med smala Unnens sydspets, paddling norrut mot Unnaryd. 1-2 dagar.

Bolmen - Unnen
Start i Bolmen (söder) eller Unnen. Kanotvagn behövs för tre mindre passager. 2-4 dygn. Routen passerar också två ”minisjöar” Stora och Lilla slätten.

Bolmen runt
Start i söder – eller i Storån i norr. Besök på ”vikingaön” Bolmsö eller någon av 365 öar. Vissa öar naturskyddade. Paddla helst/mest på västra sidan eller öster om Bolmsö (sjön vindkänslig). 2 – 5 dagar.